© Min SZW

Tips & tricks

Zijn jullie er al uit hoe je het gaat doen met de verdeling tussen werk en gezin? Hieronder vind je tips en tricks om met elkaar in gesprek te gaan over de rolverdeling.

Maak tijd

Een goed gesprek over de rolverdeling komt niet vanzelf op gang. Daar moet je tijd voor maken. Kies samen met je partner een moment om er met elkaar over in gesprek te gaan.

Stel vragen

Als jij je verhaal hebt gedaan, is het tijd voor de ander. Stel je partner vragen. Bijvoorbeeld: wat verwacht jij van het ouderschap? Wil je meer of minder gaan werken? Wie gaat ons kindje van de crèche halen?

Bedenk vooraf wat je wil

Probeer vooraf te bepalen hoe jij de rolverdeling het liefst zou zien. Wil je dat jouw partner meer of minder gaat werken? Of wil je zelf juist meer of minder gaan werken?

“De gouden tip? Alles met elkaar afstemmen.”

Luister naar je partner

Misschien wel de belangrijkste tip. Luister net zo aandachtig naar je partner als je zou willen dat hij/zij bij jou deed. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, als je maar begrip voor elkaar hebt.

Kom er samen uit

Misschien zijn jullie er na één gesprek al wel uit. Fijn! Maar als dat niet zo is, neem dan rustig de tijd. Want de keuze heeft gevolgen voor hoe jullie de komende jaren de taken rondom werk en gezin verdelen. Je hoeft belangrijkste keuzes niet in één dag te maken. Blijf met elkaar praten en zoek samen naar een oplossing waar jullie allebei achter staan.